เวบเมล์กระทรวงมหาดไทย


ลงทะเบียน

ข้อตกลงการใช้งาน


1. เว็บเมลของกระทรวงมหาดไทยให้บริการบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เท่านั้น
2. เว็บเมลนี้จะให้พื้นที่เมลเริ่มต้นที่ 1GB ต่อท่าน
3. เว็บเมลนี้สามารถเปิดดู ส่งเมล และทำการติดต่อได้ตลอดทุกที่ทั่วโลกโดยสามารถเปิดจากหน้าเว็บ http://mail.moi.go.th/
หมายเหตุ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดส่งเมลมาที่ webmail-service@moi.go.th ครับ
                โปรดใส่ข้อมูลที่จำเป็นซึ่งได้ทำ * ไว้แล้ว


โปรดลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว หากท่านลงหลายๆ ครั้ง ทางทีมงานจะสับสน และจะส่งผลให้ท่านได้อีเมล์ช้าลง

เลขบัตรประชาชน : * เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
ชื่อ : * (ภาษาอังกฤษ ไม่มีคำนำหน้า)
นามสกุล : * (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อ : * (ไทย ไม่มีคำนำหน้า)
นามสกุล : * (ไทย)
อีเมล์ที่ได้ : จากระบบ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
รหัสผ่าน : * รหัสผ่านที่ต้องการ (เป็นตัวอักขระภาษาอังกฤษ และตัวเลขเท่านั้น ต้องมีอย่างน้อย 8 ตัว และเป็นรหัสผ่านที่ท่านจำเป็นต้องจำทางทีมงานจะไม่แจ้งรหัสผ่านให้ท่านหลังได้รับการอนุมัติ (เพื่อความปลอดภัยในอีเมล์ของท่าน)
บุคลากร : ข้าราชการ    พนักงานราชการ    ลูกจ้างประจำ
หน่วยงาน : *
จังหวัด : *
ตำแหน่ง : *
เบอร์ฮอตไลน์ 5 หลัก : * เป็นเบอร์โทรติดต่อกลับหลังทำการอนุมติแล้ว
หมายเหตุ : รายละเอียดอื่นๆ