ลงทะเบียน

ข้อตกลงในการใช้งาน

เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
ชื่อภาษาไทย ไม่มีคำนำหน้า
นามสกุลภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ ไม่มีคำนำหน้า
นามสกุลภาษาอังกฤษ
เป็นชื่ออีเมลที่สร้างจากระบบ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
* รหัสผ่านต้องเป็นภาษาอังฤษผสมตัวเลข
จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หลัก
เช่น Ab14xs หรือ 1Da314
และเป็นรหัสผ่านที่ท่านจำเป็นต้องจำ
ทางทีมงานจะไม่แจ้งรหัสผ่านให้ท่านหลังได้รับการอนุมัติ
(เพื่อความปลอดภัยในอีเมล์ของท่าน)